مجله رفتار مثبت در سازمان های آموزشی یک نشریه دسترسی-آزاد، دو سو-ناشناس، و همکار-بررسی می باشد که از سوی دانشگاه محقق اردبیلی  منتشر می شود. این مجله به منظور فراهم نمودن محیط فکری برای پژوهشگران ملّی و بین المللی با تمرکز بر مباحث رفتار سازمانی مثبت پایه گذاری شده است. این مجله در پاسخ به پیشرفت های صورت گرفته در حوزه رفتار سازمانی مثبت نگر در سازمان های آموزشی  انتشار یافته و هدف آن انتشار مقالات پژوهشی با کیفیت که یافته های مرتبط با موضوعات مهم این حوزه را گزارش می دهند، می باشد.  

فرم تعهد نامه

فرم تعارض منافع  

دانلود آیین نگارش مقالات قالب Word

  ******************* 

 • کشور محل چاپ: ایران
 • وضعیت چاپچاپی و الکترونیکی
 • شروع انتشاربهار 1401
 • مجوز: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی 91375
 • دسترسی قبلیبلی
 • زبان مجله:  فارسی (چکیده انگلیسی)
 • حوزه تخصصی: رفتار مثبت در سازمان های آموزشی
 • نوع مجله:   نشریه علمی
 • مقالات قابل بررسی:   علمی پژوهشی
 • هزینه داوری و انتشار مقاله رایگان    
 • دسترسی رایگان و آزاد به مقالات بلی
 • نوع  داوری داوری تخصصی به صورت بسته و حداقل 2 داور
 • نمایه شده:   بلی
 • درصد پذیرش مقالات:60% 
 • نوبت‌های چاپفصلنامه
 • زمان بررسی اولیه حداکثر 12 روز
 • زمان داوری حداقل 4هفته
 • شاپای الکترونیکی و چاپی 
 • ضریب تأثیر در (ISC) 
 • رتبه ارزیابی در (ISC)  
 • رتبه ارزیابی در وزارت علوم: 
 • ایمیل مجله: pbeo@uma.ac.ir
 • دسترسی آزاد از: magiran.com, noormags.ir

مجله رفتار مثبت در سازمان های آموزشی کاربردی در دو نسخه چاپی و الکترونیکی منتشر می شود.

در این مجله مقالاتی چاپ می‌شود که نتایج پژوهش‌های بنیادی، کاربردی، توسعه‌ای و تحلیلی نوین در حوزه‌های مختلف علوم تربیتی باشد.

*******************

این نشریه از قوانین COPE (کمیته اخلاق در انتشار) پیروی می کند

*******************

 

 

شماره جاری: دوره 1، شماره 4، بهمن 1402 

ابر واژگان