شماره‌های پیشین نشریه

مجله رفتار مثبت در سازمان های آموزشی یک نشریه دسترسی-آزاد، دو سو-ناشناس، و همکار-بررسی می باشد که از سوی دانشگاه محقق اردبیلی به عنوان دانشگاه پیشرو در علوم انسانی و اجتماعی در ایران منتشر می شود. این مجله به منظور فراهم نمودن محیط فکری برای پژوهشگران ملّی و بین المللی با تمرکز بر مباحث رفتار سازمانی مثبت پایه گذاری شده است. این مجله در پاسخ به پیشرفت های صورت گرفته در حوزه رفتار سازمانی مثبت نگر در سازمان های آموزشی  انتشار یافته و هدف آن انتشار مقالات پژوهشی با کیفیت که یافته های مرتبط با موضوعات مهم این حوزه را گزارش می دهند، می باشد.   

*******************

مجله رفتار مثبت در سازمان های آموزشی

با مجوز رسمی از وزارت فرهنگ و ارشاد طی شماره 91375 مورخ 1400/11/13 می باشد.

در این مجله مقالاتی چاپ می‌شود که نتایج پژوهش‌های بنیادی، کاربردی، توسعه‌ای و تحلیلی نوین در حوزه‌های مختلف علوم تربیتی باشد.

 

ارسال مقاله و داوری در فصلنامه رفتار مثبت در سازمان های آموزشی رایگان می باشد.

مجله رفتار مثبت در سازمان های آموزشی در دو نسخه چاپی و الکترونیکی منتشر می شود.

*******************

نویسندگان محترم می توانند مقالات خود در زمینه‌های رفتار مثبت در سازمان های آموزشی را برای بررسی و چاپ در این مجله ارسال نمایند. مجله رفتار مثبت در سازمان های آموزشی آمادگی دریافت و بررسی مقالات پژوهشی ارزنده­ پژوهشگران و استادان  این حوزه را که حاصل پژوهش­ های کیفی و کمی باشد را دارد.

*******************