درباره نشریه

مجله علمی رفتار مثبت در سازمان های آموزشی، مجله ای میان­ رشته­ ای است که پذیرای مقالات رشته مدیریت و رهبری در سازمان های آموزشی و سایر حوزه های موثر در این زمینه می باشد. هدف این مجله فراهم نمودن فضایی جهت دسترسی و به اشتراک گذاردن جدیدترین دستاوردهای پژوهشی در حوزه رفتار سازمانی در سازمان های آموزشی  است. در این مجله مقالات  به صورت رایگان دریافت، بررسی و چاپ می­ شوند و فورا پس از انتشار به صورت دائم و برخط به شماره ثبت 91375 وزارت فرهنگ ارشاد و اسلامی در دسترس پژوهشگران قرار می گیرد. 

محورهای مجله
رفتارهای مثبت در رهبری آموزشی و مفاهیم مرتبط با آن همچون:
رهبری مثبت گرا،رهبری معنوی،رهبری تحول گرا و رهبری مشارکتی
رفتارهای مثبت در علوم تربیتی و مفاهیم مرتبط با آن همچون:
قدردانی،بخشش و همدلی،تقوا،اعتماد
رفتارهای مثبت در روانشناسی و مفاهیم مرتبط با آن همچون:
امیدواری،خوش بینی،شادی،تفکر مثبت،بهزیستی روانشناختی ،خودکارامدی و تاب آوری
رفتارهای مثبت در مدیریت آموزشی و مفاهیم مرتبط با آن همچون:
معنویت،اخلاق،فضیلت، تعهد،رفتارشهروندی،وفاداری،بهروزی
رفتار مثبت در سازمان های آموزشی