شماره‌های پیشین نشریه

مجله رفتار مثبت در سازمان های آموزشی یک نشریه دسترسی-آزاد، دو سو-ناشناس، و همکار-بررسی می باشد که از سوی دانشگاه محقق اردبیلی به عنوان دانشگاه پیشرو در علوم انسانی و اجتماعی در ایران منتشر می شود. این مجله به منظور فراهم نمودن محیط فکری برای پژوهشگران ملّی و بین المللی با تمرکز بر مباحث رفتار سازمانی مثبت پایه گذاری شده است. این مجله در پاسخ به پیشرفت های صورت گرفته در حوزه رفتار سازمانی مثبت نگر در سازمان های آموزشی  انتشار یافته و هدف آن انتشار مقالات پژوهشی با کیفیت که یافته های مرتبط با موضوعات مهم این حوزه را گزارش می دهند، می باشد.   

به منظور دسترسی آسان و جهانی به آخرین یافته های پژوهشی، این مجله به عنوان یک مجله دسترسی-آزاد پایه گذاری شده است. با این وجود، مجله هزینه ای برای بررسی، پردازش، و انتشار مقالات علمی از نویسندگان و یا نهادها و سازمان های پژوهشی طلب نمی کند. تمام مراحل اشاره شده برای چاپ مقاله از سوی دانشگاه محقق اردبیلی پشتیبانی مالی می شود.

مجله رفتار مثبت در سازمان های آموزشی در دو نسخه چاپی و الکترونیکی منتشر می شود.

نویسندگان محترم می توانند مقالات خود در زمینه‌های رفتار مثبت در سازمانهای آموزشی را برای بررسی و چاپ در این مجله ارسال نمایند. مجله رفتار مثبت در سازمان های آموزشی آمادگی دریافت و بررسی مقالات پژوهشی ارزنده­ پژوهشگران و استادان  این حوزه را که حاصل پژوهش­ های کیفی و کمی باشد را دارد.

*******************