دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

رتبه بندی مولفه های کیفیت زندگی کاری معلمان مقطع متوسطه دوم شهر رشت براساس جنسیت (رویکرد تحلیل سلسله مراتبی)

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 20 خرداد 1401

عادل سجودی؛ محسن نیازی؛ محمد عقیقی


آسیب شناسی نظام آموزش ضمن خدمت منابع انسانی بر اساس نظریه مبنایی (مطالعه موردی آموزش در یک سازمان دولتی)

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 10 اردیبهشت 1401

محسن شاکری؛ منصور کارگر بیده؛ ابولفضل شرافت؛ سید علیرضا هوشی السادات


بررسی نقش منتورینگ روان‌شناختی، منتورینگ حرفه‌ای و تعارض نقش در تسهیم دانش

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 خرداد 1401

فاطمه باقری؛ عیسی برقی؛ زهرا باقری


شماره‌های پیشین نشریه