راهنمای نویسندگان

رعایت نکات زیر برای تنظیم مقاله الزامی است:

 • مقاله حاوی موضوعات تازه و حاصل مطالعات تهیه‌کنندگان مقاله باشد و در قالب گزارش یک پژوهش علمی مبتنی بر ملاحظات روش‌شناختی جدید تدوین شود.
 • مقاله قبلاً در نشریه دیگری به چاپ نرسیده، یا هم‌زمان برای نشریه دیگری ارسال نشده باشد. ارسال تعهدنامه‌ی کتبی از طرف نویسنده‌ی مسئول مبنی بر عدم ارائه‌ی مقاله به مجلات دیگر الزامی است.
 • - صفحه اول شامل عنوان مقاله، اسامی نویسندگان، وابستگی سازمانی  آن‌ها، چکیده و کلمات کلیدی به انگلیسی است:

  • عنوان انگلیسی مقاله کوتاه (ترجیحاً کمتر از 15 کلمه و بدون کاربرد اختصارات) و با فونت گاراموند (Garamond Bold, font Size: 16) نوشته شود. 
  • اسامی  انگلیسی نویسندگان در وسط صفحه (با فونت Garamond Bold, font Size: 11) نوشته شود؛ اسامی ضمن شماره‌گذاری، با کاما از همدیگر جدا و نویسنده‌ی مسئول با علامت ستاره (*) مشخص شود. 
  • وابستگی سازمانی نویسندگان شامل دانشکده/مرکز تحقیقات، دانشگاه، شهر و کشور و پست الکترونیک به زبان انگلیسی، در سطرهای بعدی و به ترتیب درج شود (فونت Garamond, font Size: 10). 
  • چکیده‌ی انگلیسی در یک پاراگراف 200 تا 250 کلمه‌ای تنظیم گردد (فونت Garamond, font size 11)؛ به‌نحوی‌که در بر گیرنده زمینه و هدف (Objective)، روش (Method)، یافته ها (Findings) و نتیجه‌گیری (Conclusion) باشد. 
  • کلمات کلیدی (3 تا 6 کلمه) در پایان چکیده‌ی انگلیسی (Garamond, font size 11) ذکر شود. 
  • چکیده و کلمات کلیدی انگلیسی بین دو خط کشیده (در بالا و پایین) و خاکستری درج شود.

 • -صفحه دوم شامل محتویات مشابه صفحه اول انگلیسی با این تفاوت که عنوان (فونت Nazli Bold, font size:18)، اسامی نویسندگان (Nazli Bold, font size:12)، وابستگی سازمانی نویسندگان (Nazli, font size:10)، چکیده  (B Zar, font size 11) و کلمات کلیدی (B Zar, font size 11) به زبان فارسی باشد؛ همچنین چکیده و کلمات کلیدی داخل باکس خاکستری درج شود.  
   • متن مقاله شامل بخش‌های مقدمه (بیان مسئله، مبانی نظری و پیشینه پژوهش، اهداف، سؤالات و یا فرضیه‌های پژوهش)، روش (طرح مورد استفاده، جامعه‌ی آماری، اندازه نمونه و روش نمونه‌گیری، ابزار پژوهش، نحوه‌ی اجرا و روش پژوهش و روش‌های تجزیه‌وتحلیل داده‌ها)، یافته‌ها (جداول، نمودارها و نتایج حاصل از روش‌های آمار توصیفی و استنباطی حداکثر 5 جدول به همراه توضیحات مربوطه)، بحث و نتیجه‌گیری (بحث روی نتایج پژوهش و مقایسه با نتایج قبلی و تبیین یافته‌ها، بیان محدودیت‌ها و پیشنهادها) در 10 صفحه‌ی 21 سطری، در قالب دو ستون، با فونت B Zar 12، حداکثر 5000 کلمه تایپ شود:
  • عناوین فرعی مطالب مندرج صفحات اول، دوم و متن مقاله، همچنین منابع، با یک سایز کوچک‌تر از متن مربوطه و بولد تایپ شود (برای مثال عنوان "چکیده" فارسی B Zar Bold, font size 10 و عنوان "مقدم" با فونت B Zar Bold, font size 11 هردو بدون گیومه)
  • تصاویر، نمودارها و جداول مطابق استانداردهای انجمن روانشناسی آمریکا (APA) تنظیم و محتوای آن (شامل اعداد اعشاری) به فارسی (B Zar 10) نوشته شود؛ عکس‌ها باید به فرمت jpeg باشند. نمودارها از کیفیت مناسب برخوردار بوده و قابل‌ویرایش باشند.  عناوین تصاویر، نمودارها در پایین و عناوین جداول در بالا و با فونت B Zar 10 درج شود. سطر نخست جداول بارنگ خاکستری از دیگر سطرها متمایز شود.  
  • اختصارات، کلمات و تعابیر تخصصی، درست بعد از کاربرد این کلمات و به زبان انگلیسی داخل پارانتز قید شود.  

  • تمامی منابع درون‌متنی و برون‌متنی عربی، فارسی، ترکی و ... ، باید به زبان انگلیسی ارائه شوند:
  • ضمن رعایت امانت‌داری و استناد به منابع مورداستفاده، برای معرفی آن‌ها در درون و بیرون متن مطابق استانداردهای انجمن روانشناسی آمریکا (APA) عمل شود. 
  • در انتهای منابع غیرانگلیسی زبان اصل سند در داخل کروشه قید شود (برای مثال در منابع فارسی کلمه [Persian] در انتهای آنها ذکر گردد).
  • فهرست منابع مورد استناد زیر کلمه "References" قرار گیرد (بدون گیومه و با فونت Garamond, font Size: 9 ).
  • هر منبع در یک بند معرفی شده و سطر نخست هر مدخل نسبت به سطرهای بعدی آن به اندازه نیم سانتی‌متر بیرون‌آمدگی داشته باشد. 

  • مجله در ویرایش، اصلاح و هماهنگ‌سازی اصطلاح علمی و یا تغییرهای ضروری مقاله آزاد است.
  • مجله در قبول یا رد مقالات دریافت شده آزاد است.
  • مسئولیت درستی مطالب، ادعاها و یافته‌های هر مقاله به عهده نویسندگان خواهد بود.
  • در صورت عدم رعایت موارد فوق‌الذکر و فرمت نشریه، مقاله برای اصلاح مجدد به نویسندگان عودت داده خواهد شد.

 • مقاله ­ ارائه شده نباید قبلاً در هیچ نشری ه­ای عیناً ‌چاپ شده باشد.
 •  فایل مقاله(یک فایل با ذکر مشخصات و یک فایل بدون ذکر مشخصات به همراه یک فایل مشخصات نویسندگان) با ثبت‌نام در سامانه‌ی www.pbeo.uma.ac.ir ارسال شود.